Oppstalling hos Loesdalen stutteri i Hokksund (Maria Robertz).