Auksjonsvilkår 2022

Auksjonen er to-delt og det er egne vilkår for åringer og andre hester. Dersom du leser denne siden på mobiltelefon så må du scrolle til bunnen av vilkårene for Åringene og trykke på Andre hester, for å se vilkårene for Andre hester.